Palvelut

Palvelut

Toimistoltamme saat seuraavia palveluita:

Kauppakirjat ja kaupanvahvistus

Minulla on Maanmittauslaitoksen myöntämät julkisen kaupanvahvistajan oikeudet, joten kauttani hoituu sekä kiinteistöjen kauppakirjat sekä samalla siihen vaadittava kaupanvahvistus. Jotta kiinteistönkauppa on pätevä, julkisen kaupanvahvistajan on vahvistettava kauppa allekirjoituksellaan; hänen on oltava läsnä kaupantekotilaisuudessa ostajan ja myyjän (tai valtuuttamiensa henkilöiden) kanssa samaan aikaan, tarkistettava  osapuolten henkilöllisyys ja tarkistettava että kiinteistön kauppakirja on tehty Maakaaren pykälien mukaan.

Eduvalvontavaltakirja

Edunvalvontavaltakirja tehdään sen varalta, jos tulet jonain päivänä sairauden tai muun syyn vuoksi kykenemättömäksi hoitaa itse asioitasi. Siihen voit määritellä kuka hoitaa tällöin asioitasi ja millaisia asioita hän voi hoitaa. Edunvalvontavaltakirjaan merkitään yksi varsinainen valtuutettu sekä siihen voidaan lisätä useita varavaltuutettuja.

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus on tehtävä jokaisen vainajan jälkeen määräajassa ja se toimii samalla ns. veroilmoituksena kuin osakasluettelona. Siihen merkitään niin vainajan kuolinhetkellä olleet varat kuin myös velat. Perunkirjoitukset voimme tehdä toimistollamme myös etänä, sillä käytössämme on Teams ohjelma sekä Visma Sign-sähköinen allekirjoitus!

Perinnönjako

Perinnönjako (sekä ositus) voidaan tehdä perunkirjoituksen jälkeen, joka tarkoittaa, että vainajan omaisuus jaetaan lakimääräisten (tai testamentin saajien) osakkaiden kesken ja kuolinpesä lakkaa. Perinnönjaosta on tehtävä sopimus, jos vainajan varallisuuteen kuuluu kiinteää omaisuutta eli metsää, maata, omakotitalo maapohjineen yms. 

Testamentti

Testamentti on määrämuotoinen asiakirja, eli jotta se on pätevä, on tietyt ehdot täytyttävä. Testamentilla voit määrätä, miten omaisuutesi jaetaan kuolemasi jälkeen. Testamentti ei ole pakollinen, mutta sen laatimiseen kannattaa käyttää asiantuntijaa. On tärkeää hallita perintöverotus sekä perintökaari. 

Laadin myös lahjakirjoja, ositussopimuksia ja avioehtosopimuksia.